Kropsbasis
Løb, spring og kast
Boldbasis og boldspil
Fysisk træning
Dans og udtryk
Redskabsaktiviteter
Natur- og udeliv