Balanceøvelser


1) Balancer
  • Afprøv forskellige solobalancer. Mærk efter, hvad der skal til for at det lykkes.


  • Find på jeres egne balancer i de tre niveauer. Vælg en ud, og husk den.  

 
Fra øverste: Niveau, højt, mellem, lavt
 
 

  • Parvis. Lær hinandens balancer, og øv jer i at skifte glidende fra den ene til den anden samtidigt. 

  • Parvis. Øv parbalancerne vippe, ryg mod ryg, diagonalgreb og hælfatning. 

  • Vælg tre parbalancer, og skift glidende imellem dem. Evt. til musik.

2) Balancer til musik

  • Spejl hinanden til musik. Skift mellem balancer i det, det mellemste og det høje niveau. 

  • Vælg en balance i hvert niveau, som I øver jer på at kunne skifte imellem. Udfør dem synkront. 

  • Øv parbalancerne: vippe, ryg mod ryg, diagonalgreb og hælfatning.

  • Vælg 3 parbalancer. Skift glidende imellem dem.

3) Balancer i grupper

Grupper på 4 personer. 

  • Find en fælles balance, hvor alle fire er afhængige af hinanden. Skift mellem jeres parbalancer og jeres fire-mands balance. Evt. til musik.