GruppelogSkoletube

  • Åbn din logbog, opret et indlæg, og giv den jeres gruppes navn.
  • Skriv jeres gruppes værdier i en fremhævet boks.
  • Brug teksten om samarbejde, og skriv stikord om følgende:
    • Hvad har I samarbejdet om i dag? Giv eksempler. Hvordan svarer det til punkt 1 og 2 i teksten om samarbejde?
    • Hvad har samarbejdet krævet?
    • Hvordan kan jeres samarbejde blive endnu bedre?
Gruppelog Klik på hånden for at åbne i-arket.