Introduktion


I de fleste idrætsaktiviteter er samarbejde en central forudsætning for at få aktiviteterne til at fungere og få en god oplevelse.

Meget samarbejde foregår uden ord, fx når vi løber i position for at modtage en bold på det helt rigtige tidspunkt, når vi modtager hinanden i et spring, og når vi følger hinandens bevægelser i en dans.

Men der er også brug for at samarbejde om mange andre forhold, fx at udvikle og justere et spil, at hjælpes ad med at finde vej i et adventurerace, at bakke hinanden op i en konkurrence, at analysere og give feedback på hinandens bevægelser m.m.

Idræt er meget velegnet til at lære noget om samarbejde, både fordi det er umiddelbart nødvendigt, det er sjovt, og det er meget synligt. Det er tydeligt, om samarbejdet fungerer og derfor også muligt at lære noget om, hvad der skal til, og hvordan vi kan blive bedre.