Simple opstillinger


1) Simple opstillinger

Grupper på 2-3 personer.

  • I skal i grupperne afprøve de simple opstillinger på opslaget. I alle opstillinger arbejder I tæt ved gulvet. Hjælp hinanden med at finde den rigtige rytme og timing i bevægelserne. Husk, det er vigtigt, at I arbejder roligt og med klare aftaler.

Flyver 


Skulderstand

Gasten


3 mands pyramideKunstridning