Teamudvikling


Værdier

En gruppes værdier er udtryk for, hvilket fællesskab der er i gruppen, og hvad gruppen finder vigtigt i forhold til de fælles opgaver. Værdier kan være enkelte ord eller sætninger, som er med til at forklare, hvordan man handler og opfører sig i gruppen.


1) Det gode samarbejde
Grupper med 4-6 personer. 

  • Husk papir og blyant. 
  • Sæt jer først enkeltvis med en bunke papirlapper. Tænk på tidligere erfaringer med grupper og samarbejde og forsøg at huske, hvornår det har været specielt godt. Hvad gjorde samarbejdet godt? 
    Skriv et ord eller en sætning, som, I synes, er vigtige, når man skal samarbejde, på hver sin papirlap. Det kan fx være ”god stemning”, ”at gå med på ideer”, ”koncentration”, ”bakke hinanden op” osv.
  • Tag en runde, hvor I læser jeres ord og sætninger op. Hvis de andre i gruppen er enige, lægger i sedlen ind i midten. 
  • Se på de samlede antal sedler. Måske er der gengangere, måske er nogen næsten det samme. Vælg tilsammen tre ord/ sætninger, som skal være jeres værdier og kendetegne jeres samarbejde.
  • Find et godt navn til jeres gruppe.

  • Hele klassen. Hver gruppe skiftes til at præsentere sit navn og sine værdier.