Tillidsøvelser


Øvelserne har fokus på kropslig tillid og tryghed. At få tillid til hinanden kropsligt og føle sig tryg i forhold til at være tæt på hinanden og være afhængige af hinanden er ikke noget, man kan aftale. Det er noget, der skal erfares kropsligt. For nogen føles det let og uproblematisk at være i et tæt og tillidsfuldt kropsligt samarbejde med andre, for andre er det noget, der skal øves lidt mere. 

1) Tillidsfald

Grupper på 3 personer.

  • Stil jer så den ene står foran og med ryggen til de to andre. Den forreste skal spænde i hele kroppen og lade sig falde tilbage som en træstamme. De to andre skal stå bagved og gribe. Stil jer først meget tæt og efterhånden med lidt længere afstand, så faldet bliver længere. Det vigtige er, at den forreste føler sig tryg ved at lade sig falde, så I må prøve jer frem fra små fald til lidt større fald. De bageste skal modtage roligt og bøje i benene for at gøre faldet ”blødt”. 

2) Gruppeløft rygliggende

 Grupper på 5-7 personer. 

  • Fordel jer i gruppen som på billedet. Vær helt kropsspændte som en træstamme, når I skal løftes. Gå ned i benene og hold ryggen lige ved at suge navlen ind, når I skal løfte. Tæl til tre, og lav et fælles løft af personen, der ligger i midten. Løft først til brystet, evt. derefter samtidig til strakte arme. Giv den løftede person en tur rundt i lokalet, og læg derefter personen roligt ned igen. Gør jer umage med at få den løftede til at føle sig tryg.

3) Den blinde og førehunden

  • Opstil i fællesskab en redskabsbane. I kan bruge alle de redskaber, I har og stille dem op på en tilfældig måde. I kan også lave øvelsen uden redskaber – evt. på skolens øvrige arealer både inde og ude. Parvis skal I nu skiftes til at være den blinde og førerhunden. Den ene får bind for øjnene, og den anden fører den blinde rundt i landskabet. Der skal være en rolig og koncentreret stemning, evt. med noget rolig musik.