Slåskultur og iscenesat kamp

Forfatter: Tina Thilo

Indholdsområde
Kropsbasis/akrobatik
Forløb
Slåskultur og iscenesat kamp
I den midterste store boble står der. Såskultur og iscenesat kamp, kamplege og iscenesat kamp. I de små bobler står der fra venstre mod højre.Kropsbeherskelse, kropskontrol, afprøve grænser, styrke og balance.