800 m løb


1) 800 m løb
Hele klassen.

Nu skal I prøve kræfter med 800 m-distancen. 
Hvis I ikke har en 400 m atletikbane til rådighed, skal I opmåle en rundstrækning på 400 m, som I kan løbe to gange. Gå sammen to og to. Den ene løber, den anden tager tid. Husk, at bytte roller.
Tættest på banen står der start efterfulgt af slut. I nederste venstre hjørne står der 2x400m

  • Løb først 800 m (to omgange på rundstrækningen) i lavt-moderat tempo. På den måde kan I bedre fornemme distancen. Noter jeres tid i i-loggen "800 m løb".
  • Sæt et mål for, hvor hurtigt I skal løbe 800 m i anden omgang. Noter tallet i i-loggen. 
  • Gør klar til start i hold på 9 personer.  Gennemfør distancen så hurtigt som muligt. Noter din tid i i-loggen og sammenlign med den tid, du forventede at gennemføre distancen på.
  • Tal sammen i klassen om, hvad I hver især gjorde godt under løbet, og hvad I kunne forbedre til næste gang. Skriv noter i logbogen. I skal have fokus på:
    • Betydningen af jeres placering i feltet i starten, midten og slutningen af løbet.
    • Hvordan I skal træne for at blive en bedre 800 m løber.
i-log: 800 m løb Klik på hånden for at åbne i-loggen