Løb, spring og kast

Inden for løb, spring og kast vil I komme til at arbejde med en række vigtige kvaliteter som fx koordinering, rytme, styrke, smidighed, timing og kraft. Nogle aktiviteter skal I udføre alene, mens andre er i et samarbejde.

I bruger løb, spring og kast i mange lege- og idrætsaktiviteter, og I har i de mindre klasser arbejdet med at udvikle gode grundbevægelser inden for dette område. I skal nu til at undersøge bevægelsernes teknik, så I kan blive mere opmærksomme på forskellige teknikker og på sigt blive bedre til at udføre atletikdiscipliner.

I skal sammen undersøge, eksperimentere med og øve jer på bevægelser inden for løb, spring og kast. I skal se på jeres egne og andres bevægelse, afprøve nye teknikker og bruge digitale værktøjer til at blive endnu dygtigere.

I midten står der Kast, Løb, Spring. I det inderste blå felt står der kaste langt, kaste præcist, støde, rotationskast, centralbevægelse, spændbue, afleveringsvinkel. i det yderste blå felt står der: spydkast, kuglestød, diskos og hammerkast. I det inderste gule felt står der. Løbe langt, løbe hurtigt, løbe sammen, løbe alene, løbe med forhindringer, acceleration, reaktion, løbestil, timing, løberytme. I den yderste gule cirkel står der. Mellemdistanceløb, langdistanceløb, sprint, hækkeløb, stafet. I den inderste grønne står der: Sornge langt, springe højt, kombinerede spring, treskridtsrytme, tilløb, afsæt, svæv, landing, stemstilling, kombinerede spring. I den yderste grønne cirkel står der: lægdespring, højdespring, trespring, stangspring.