Organisering af klasse-OL

fordeling af praktiske opgaver, forberedelse


1) Klasse-OL
Hele klassen.

I skal nu arbejde videre med forberedelserne til jeres eget klasse-OL. I kan tage udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor, men I kan også selv komme med idéer?

  • Hvordan organiserer I arrangementet i forhold til den tid, I har til rådighed? Skal I inddeles i grupper/hold, eller skal det være alle mod alle?
  • Hvem skal have ansvar for at gøre klar til de enkelte discipliner?
  • Skal der være en træningsdag forud for jeres klasse-OL? Hvem står for det?
  • Skal der inviteres tilskuere? Hvordan vil I reklamere for arrangementet?
  • Hvem skal være dommere? 
  • Hvordan holder I styr på resultaterne gennem konkurrencen?
  • Skal der være særlige ritualer tilknyttet jeres klasse-OL? Fx indmarch, åbningsceremoni osv.  
  • Sørg for at alle har en opgave, og at alle opgaver er fordelt.
  • Aftal hvem, der skriver aftalerne i logbogen og deler notatet med resten af klassen.