Bevægelsesserier til musik


1) Koreografi til musik
Grupper på 3-5 personer.

 
 • I skal sammensætte øvelser på gulv, bom og i ringe til en koreografi, hvor I har aftalt præcist, hvem der gør hvad. 
 • I skal arbejde ud fra spørgeordene i dansehjulet.
 • I skal få bevægelserne til at passe til musikken, så I bruger tællingerne og formen i et stykke musik til at styre forløbet. 
 • I skal beslutte formen på det i dag, og øve færdigt og vise det næste gang.
 • Inden I viser det næste gang, skal I præsentere jeres musik. I skal angive:
  • musikkens tempo (målt i bpm) 
  • musikkens taktart (3/4 eller 4/4)
  • musikkens karakter (førende, svingende eller markeret). 
  • Hvis I er rigtig seje til musik, må I også gerne vise, hvordan I har talt den op i et formskema.

Dansehjulet

I midten af cirklen står der dansehjul, cirklen er delt i fire trekanter: Hvad, Hvordan, Hvor og hvem. ”Hvad” står i øverste venstre felt, her står der: Bevægelse og form. Trin, drejninger, hop, sving, rulninger, moves, balancer, rund, strakt, skruet, bred, lille, stor, åben, lukket form. ”Hvordan” står i øverste højre felt, her står der: dynamik. Hurtigt, langsomt, pludseligt, stabilt, kraftfuldt, tungt, svagt, let. ”Hvor” står i nederste venstre felt, her står der: Rum. Højt, mellem, lavt, niveau, retninger fremad, bagud, til siden, lige, buet, placering centrum, hjørner, lige linje, cirkel, spredt. ”Hvem” står i nederste højre felt, her står der: relation. Alene, parvis, gruppe, alle, synkront, kanon, dialogisk, kaos.

HVAD: hvilke øvelser vil I have med? I skal udvælge nogle af de øvelser, I har arbejdet med i forløbet.

HVORDAN: Hvordan er bevægelserne helt præcist ift. tempo og kraft?

HVOR: Hvordan vil I bruge rummet, hvilke opstillinger, hvorhenne, hvor er de forskellige øvelser?

HVEM laver hvilke øvelser (fælles i gruppen, parvis, hver for sig)? Og hvilke øvelser laver I synkront, skiftevis, som kanon og i kaos?