Introduktion

I skal nu lære nogle helt bestemte færdigheder, som I skal øve jer på og hjælpe hinanden med at blive bedre til. Færdighederne er bevægelser som I kender – vejrmølle, forlæns og baglæns rulle, hovedstand og håndstand, men også bevægelser I måske ikke kender så godt, som håndstand-rulle, stuphæng og støthæng. I skal både arbejde på gulv, på bom og i ringene.

Når I har øvet jer i bevægelserne, skal I selv sætte dem sammen i en serie, og I skal til sidst i forløbet få bevægelserne til at passe til et stykke musik.