Musikforståelse

For at kunne finde musik der passer til jeres bevægelsesserie, skal I kende til nogle begreber fra musikkens verden.


Puls og takt 

Når I hører et stykke musik, kommer I sikkert til at sidde og vippe med foden. Det er musikkens puls. Den inddeler musikken i lige store dele. Hvert slag eller puls kaldes et taktslag. Meget af det musik, I hører, er inddelt i perioder af 4 taktslag, og I kan tælle 1‒2‒3‒4 på slagene. Det kaldes 4/4 takt, og I kender det typisk fra pop og rockmusik. I denne musik er en takt 4 slag eller tællinger. Noget musik er inddelt i perioder på tre taktslag, her passer det bedre at tælle 1‒2‒3, og det kaldes ¾ takt. Sådan er takten i en vals.


Tempo 
Musik kan variere fra meget langsomt til meget hurtigt tempo.  Musikkens puls siger noget om hastigheden. Det er vigtigt, at I finder noget musik, som passer i hastighed til jeres bevægelser. I kan ofte mærke, om det passer ved at prøve det. I kan også måle musikkens tempo ved at bruge et stopur og tælle antallet af taktslag pr. minut. Tempoet angives i bpm (beats per minute). På idrætsmusik.dk kan I finde sange med et bestemt tempo, der passer til fx løb, hop eller lignende. Der er også en bpm-måler, I kan bruge til at finde et bestemt musiknummers tempo.

Karakter
Musik kan have meget forskellig stemning. Noget musik er glad, andet er trist, søvnigt, tænksomt eller skørt. Musikken har også forskellige karakter, den kan enten være markeret, førende eller svingende:
  • Den markerede musik har en tydelig markering på alle taktslag. Den opleves typisk energisk og kraftfuld. 
  • Den førende musik er uden særlige betoninger og med mere lange glidende toner. Den opleves ofte rolig. 
  • Den svingende musik er ofte en ¾ takt og giver en lyst til at svinge og danse vals.


Form: 
Det meste musik er inddelt i perioder, som hører sammen, fx vers og omkvæd.
Når I har fundet musikkens taktslag, kan I begynde at tælle den op ved at sætte en streg hver gang, I har talt til 4. Hver streg svarer så til en takt.  Stregerne inddeles typisk i grupper á 8 eller 16. 

Eksempel på formskema:
 
Musikdel      Takter              Stikord til programmet     
 Intro
IIII   
 Vers (A-stykke)
IIII IIII  
 Omkvæd (B-stykke)
IIII IIII
 
 Vers (A-stykke)
IIII IIII
 
 Vers (A-stykke)
IIII IIII
 
 Omkvæd (B-stykke)
IIII IIII

 Guitarsolo (C-stykke            
 Omkvæd (B-stykke)
IIII IIII
 
 Outro IIII IIII
 

Brug i-arket under, når I selv skal skrive musik ind i et formskema.
Formskema Klik på hånden for at åbne i-arket. Birgitte Hedeskov / Gyldendal