Øvelser i ringe

1) Store sving

  • Sæt ringene i lav strækhøjde. Forsøg at få kroppen i svingninger ved at lave 2-3 løbeskridt, hver gang I er på vej fremad. Skyd hoften fremad, når I letter fra gulvet, og spænd i hele kroppen. Knæk lidt i hoften på vej tilbage. Lav et nedspring, når I er helt tilbage i svinget, eller slip, når I er nede i løbeskridtene, og løb videre frem.

2) Sving med rotation

  • Sæt fart på svingene, og lav en halv rotation, når I er helt fremme i svinget. Brug benene til at starte rotationen (se tegning). I tilbagesvinget er ringene krydset, og rotationen laves nu til modsatte side, når I er helt fremme i modsatte side. Derved snos ringene ud igen.


3) Statiske stillinger

  • I skal nu lave forskellige statiske stillinger i ringene. På videoen kan I se, hvordan I skal udføre øvelserne.

  • Sæt ringene i lav strækhøjde, og læg en nedspringsmåtte under. Stå på gulvet, og tag fat i ringene over jeres hoved. Sving op, og find balancen i de forskellige statiske figurer nedenfor. Få evt. hjælp af hinanden til at få ro på ringene. 
Øverste linje fra venstre mod højre står der: Trækbukhæng, støthæng, stubhæng. Nederst linje fra venstre mod højre står der: fuglerede, kippestilling, støtvinkelhæng

  • Sving op, og lav jeres egne figurer.
  •  Vælg tre stillinger ud, og skift roligt imellem dem. Prøv at lave dem synkront med en makker.
4) Udvælg og tag fotosskoletube fugl
  • Tag et billede af de stillinger, I hver især synes fungerer bedst for jer. Læg billederne ind i jeres logbog.