Øvelser på bom

I skal først arbejde med øvelse 1,2 eller 3. Måske kan I nå dem alle tre. Husk at sætte splitter i, så bommen sidder stabilt. 

1) Dynamisk balance

 • Sæt bommen med den flade side opad.
 • Gå fra den ene side til den anden, evt. med én i hånden
 • Gå baglæns fra den ene side til den anden
 • Gå forlæns, lav en vending halvvejs og gå baglæns resten af vejen
2) Statiske balancer

 • Sæt bommen med den runde side opad.
 • Øv jer på disse balancer:

Tværsiddende


Støthæng på bom
3) Diagonalbalance

 • Sæt to bomme op som på billedet. Øverste bom har den runde side opad, mens nederste har den flade side opad.
 • Øv denne diagonalbalance.


 •  Find selv på to figurer, som I laver parvis symmetrisk, som fx:


4) Udvælg og sammensæt balancerskoletube fugl
Grupper på 3-4 personer.
 

 • Vælg indstilling af bommene som i øvelse 3
 • Udvælg en lille serie af fx 3-5 balancer, og øv jer i at skifte glidende fra den ene til den anden samtidigt.
 • Få det evt. til at passe med et stykke musik.
 • Optag det på video, og læg det i jeres logbog.
 • Hvis I har problemer med at holde balancen, er det en god idé at lave øvelserne her.