Redskabsaktiviteter

Redskabsaktiviteter handler om at udforske kroppens gymnastiske bevægelsesmuligheder gennem leg og øvelse. Der er fokus på at lære helt bestemte bevægelser som fx håndstand, ruller og spring, og samtidig er der også masser af leg og undersøgelse af kroppens muligheder, når man bruger salens redskaber som fx tove, bomme, plinte og måske airtrack, hvis I har det. I redskabsaktiviteter arbejdes der med både traditionel redskabsgymnastik og parkour. Uanset hvad man laver, er der altid fokus på sikkerhed og modtagning, så ingen kommer til skade.

I redskabsaktiviteter skal I både lære bestemte færdigheder, og I skal udvikle jeres egne sammensætninger. Viden om bevægelsesanalyse kan hjælpe jer i arbejdet med at lære og udvikle bevægelser. Modtagning skal I lære for at kunne hjælpe hinanden og træne sammen.

Ved det blå felt står der bevægelsesanalyse, ved det røde felt står der undersøge og lære færdigheder, ved det grønne felt står der modtagning, ved det gule felt står der udvikle egne sammensætninger.
Venstre kolonne. Overskriften er Redskabsgymnastik. Herunder står der hovedstand, håndstand, håndstand-rulle, vejrmølle, balancer, forlæns rulle, baglæns rulle, øvelser i ring, øvelser på bom, kraftspring, flikflak, lavt overslag, strakt overslag, salto, araber. I højre kolonner står der i overskriften Parkour. Herunder står der: Land, Roll, Land and roll, Gap jumps, Cat Leap, Catbalance, Lazy Vault, Two Handed Vault, Tic tac, Underbar, Palm Spin