Vejrmølle

1) Vejrmølle


Forøvelser
  • Lav først en lille mølle med krogede ben, men hvor I tænker: hånd, hånd, fod, fod. Det kan være i en cirkel eller på en lige linje. I kan også lave det først i en lille cirkel, derefter en større cirkel og til sidst på en lige linje. Når ben og arme er helt strakte er inertimomentet stort og bevægelsen rolig og jævn.
  • Lav vejrmøller ned fra et højere underlag.


• Lav vejrmøller ned af et skråtstillet underlag.
 


Vejrmølle
  • I skal nu lave en vejrmølle. Sæt hænderne i en ad gangen og på en lige linje. Sving benene op som i en mølle. Stræk godt i armene, og hold benene strakte og med god afstand. Forestil jer, at I er et hjul, der skal igennem en smal port, og tænk – hånd, hånd, fod, fod.

  • På videoen kan I se, hvordan I skal udføre øvelsen.

  • Prøv at lave flere vejrmøller i træk.

Modtagning

Stå i god bredstående grundbalancestilling på udøverens rygside og hjælp med rotationen. Hjælp med bevægelsen ved at tage fat om hofterne, når udøveren er ved at sætte hænderne i gulvet.  Venstre hånd tager om udøverens højre side og højre hånd om udøverens venstre side. Følg bevægelsen hele vejen rundt. Hvis der skal mere støtte til, kan der modtages med krydsede arme helt fra starten af bevægelsen, allerede mens udøveren står i udgangsposition. 


Evaluer din bevægelseskoletube fugl

  • Udfyld i-arket ”Vejrmølle”. 
  • I kan evt. optage jeres bevægelse på video og lægge det ind i jeres logbog evt. sammen med en pdf af eller et link til det udfyldte i-ark.

Vejrmølle Klik på hånden for at åbne i-arket. Birgitte Hedeskov / Gyldendal