Spring og bevægelsesanalyse

Forfatter: Birgitte Hedeskov


Tema
SAMARBEJDE
Indholdsområde
Kropsbasis Redskabsaktiviteter
Forløb

Akrobatik

Spring og bevægelsesanalyse
Øverst står der samarbejde.  I den store boble i midten står der: spring og bevægelsesanalyse. I de mindre bobler står der fra venstre: bevægelses analyse, kommunikation, modtagning, refleksion og læring, stemstilling, kip.