Velkommen til Gyldendals idrætsportal for 7.-9. klasse.

Det centrale i idræt er fysisk aktivitet, og dette skal både være i centrum i det praktiske såvel som i det teoretiske. 

I idræt og på portalen skal du arbejde med fagets tre kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse, Idrætskultur og relation samt Krop, træning og trivsel. 

Alsidig idrætsudøvelse i udskolingen dækker: Redskabsaktiviteter, Boldbasis og boldspil, Dans og udtryk, Kropsbasis, Løb, spring og kast samt Natur- og udeaktiviteter.

Idrætskultur og relationer i udskolingen dækker: Samarbejde og ansvar, Normer og værdier samt Idrætten i samfundet

Krop, træning og trivsel i udskolingen dækker: Sundhed og trivsel, Fysisk træning og Krop og identitet.

Idrætsportalens forløb er inddelt efter de indholdsområder, du kan trække til prøven dvs. Redskabsaktiviteter, Boldbasis og boldspil, Dans og udtryk, Kropsbasis, Løb, spring og kast, Natur- og udeaktiviteter samt Fysisk træning.