Hvordan ser prøven ud?

  • Prøven i idræt består af en praktisk del og en mundtlig del.
  • Prøven foregår i grupper på 2-5 personer.
  • Hver gruppe skal trække to indholdsområder:
    • Et fra pulje A: Kropsbasis, dans og udtryk, redskabsaktiviteter
    • Et fra pulje B: boldbasis og boldspil, fysisk træning, løb, spring og kast
  • Hver gruppe skal vælge et tema, som I har arbejdet med i idrætsundervisningen.
  • Det kan fx være samarbejde, leg, præstation eller streetkultur.
  • Der bliver givet individuelle karakterer.


Jo flere I er i gruppen, jo længere tid har I til prøven. Tiden er både til det praktiske program
og den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve ligger lige efter den praktiske og vil ofte
foregå i et hjørne af hallen/salen eller i et lokale lige i nærheden.


Antal elever i gruppen  Praksisprogram Mundtlig samtale Samlet eksaminationstid inkl. votering
 2  Ca. 20 minutter  Ca. 10 minutter
 35 minutter 
 3  Ca. 25-30 minutter  Ca. 10-15 minutter
 45 minutter
 4  Ca. 30-35 minutter  Ca. 15-20 minutter
 55 minutter
 5  Ca. 35-40 minutter  Ca. 20 minutter
 65 minutter


På selve prøvedagen hjælper I hinanden i klassen med at stille op, rydde væk, tænde musik, deltage i hinandens spil, hvis der er brug for det osv. Måske får I hjælp af en 8. klasse eller jeres parallelklasse.