Hvordan foregår prøven?

Grupperne skiftes til at gennemføre hele prøven – først praksisprogrammet og derefter den mundtlige samtale. Lærer og censor voterer, og medlemmerne af gruppen får hver deres karakterer med en kort begrundelse. Når den første gruppe går til den mundtlige samtale, varmer den næste gruppe op, og det er aftalt, hvem fra klassen der rydder op efter første gruppe, og gør salen klar til næste gruppe.


HUSK!
Idræt er energi, fælles oplevelser, koncentration og begejstring. Tag den gode stemning med jer, og gør prøvedagen til en fest!

  • Sæt jer godt ind i den tidsplan, jeres lærer har lavet for dagen, så I ved præcis, hvornår I skal hvad.
  • Sørg for at have varmet godt op, inden I skal op.
  • I må gerne bede om at vise jeres praksisprogram uden tilskuere, men det kan være en rigtig god oplevelse, at hele klassen er til stede og hepper på hinanden, og evt. også at forældre, søskende og venner er inviteret.
  • Stå sammen som gruppe og hjælp hinanden.
  • Glæd jer til at vise det, I har forberedt, og få det bedste ud af det.
  • Tænk på hver især at være koncentreret, deltage aktivt og gå til den.