Idræt7-9gyldendal.dk
Fagportalen til idræt 7.-9. klasse

ISBN 978-87-625-1151-4
COPYRIGHT © 2016 Gyldendal

www.gyldendal-uddannelse.dk
 

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra idræt7-9.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.


 
EKSTERN FAGLIG REDAKTION: Birgitte Hedeskov.
TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web.
DESIGN: Lars Petersen
ILLUSTRATIONER: Lars Petersen og Martin Bassett
FOTO: Søren Lundberg og Rasmus Steen
FORFATTERE/BIDRAGYDERE: Birgitte Hedeskov, Tina Thilo, Søren Arnfeldt Andersen, Natasia Fenger Dahlmann.
Forfatterne krediteres ved deres respektive bidrag på fagportalen.