Logbogen

I visse opgaver og øvelser på portalen skal eleven skrive i sin logbog. 

Logbogen er elevens personlige skriveværktøj og er oplagt til noter, refleksioner, digitale produktioner og diskussioner, som ikke nødvendigvis skal deles med læreren. Tanken med logbogen erat give eleverne et sted, hvor de kan samle digitale produktioner, refleksioner, evalueringer og ideer. På den måde fungerer logbogen samtidig som et portfolie, der præsenterer elevens arbejde og udvikling. Eleven vælger selv, hvilket indhold der skal være tilgængeligt for lærer og andre.

I forbindelse med evaluering og refleksionsopgaver er der også tilknyttet i-ark, som eleverne kan anvende. I-arkene kan gemmes som pdf i logbogen, eller der kan linkes til i-arkene fra logbogen. Det er også muligt at besvare spørgsmålene direkte i logbogen uden brug af i-ark. Måden at anvende i-ark og logbog på vil derfor være oplagt at diskutere i klassen. 


Logbog fra Skoleblogs.dk

Hvis jeres skole har SkoleTube, anbefales det, at hver elev opretter sin egen logbog, med udgangspunkt i den prædefinerede logbog som Skoletube og idræt7-9.gyldendal.dk har designet. En logbog oprettes ved at bruge dette link og logge på med Uni-Login. Når eleven har logget ind, skal han vælge et domænenavn, som danner udgangspunkt for logbogens helt egen URL. Linket til logbogen findes også på de blå fugle i øvelser med logbogsarbejde. Se fx her. Eleven skal kun oprette logbogen en gang og skal fremover tilgå logbogen ved at skrive logbogens URL i browservinduet.

Eleven er selv administrator på logbogen og kan vælge, hvilket indhold der skal være offentligt. Det er desuden muligt for eleven at ændre logbogens udseende.

Logbogen er udstyret med kategorier tilsvarende fagportalens. Derved kan elevens indlæg sorteres efter indholdsområder og forløb. Eleven kan selv oprette ekstra kategorier, fx til bestemte gruppekonstellationer.

Al administration foregår via "Kontrolpanelet", hvor eleven primært skal bruge menuen "Indlæg". Herfra oprettes og redigeres både indlæg og kategorier.


Hvis I ikke har SkoleTube og Skoleblogs

Der findes et udvalg af gratis blogplatforme. Det anbefales dog, at I vælger én service til klassen. De to mest brugervenlige og populære blogservices er WordPress og Blogger:


WordPress er gratis, så længe bloggen hedder .wordpress.com efter den brugervalgte blogtitel. I løbet af fire trin, gives bloggen et navn og et tema, hvorefter man er klar til at oprette indlæg. 

Elevens blog får adressen:
selvvalgt_titel.wordpress.com


Blogger er Google's blogservice, og man skal derfor logge ind med/eller oprette - en Google-bruger. Ligesom med WordPress vælger man en titel og et tema til sin blog og er derefter klar til at skrive. 

Elevens blog får adressen:
selvvalgt_titel.blogspot.com