Øvelserne

Alle øvelser på portalen er nummereret, så det er let at se, hvilken rækkefølge, vi anbefaler, at øvelserne løses i.

Hver øvelse er øverst i venstre hjørne markeret med et ikon, som angiver, hvor mange elever der skal arbejde sammen om øvelsen. Det kan være; hele klassen, grupper, par eller alene. Hvis øvelsen er en gruppeaktivitet vil der under øvelsens titel angives, hvor mange elever, vi anbefaler, der er i hver gruppe.

Til øvelserne kan der være tilknyttet forskellige resurser. Det kan være en medieresurse som video, illustrationer eller foto eller det kan være komponent som i-ark. Derudover kan der lægges op til, at eleverne bruger digitale resurser til at lave egne produkter, det kan fx være web 2.0 programmer, video eller digital logbog.

Medieresurser
Til flere øvelser er der understøttende videoer, illustrationer eller foto, som tydeliggør, hvordan øvelsen skal udføres. Alle billeder og illustrationer kan ved at klikke på det vises i fuld bredde . Video kan også vises i fuldbredde ved at klikke på ikonet i videoens højre hjørne.

Videoer kan have flere funktioner i undervisningen.
  • De kan anvendes forbindelse med forklaring af øvelser, spil etc. Fx hvordan er spillets regler, og hvordan spilles spillet.
  • De kan bruges til at vise, hvordan en øvelse skal udføres. Fx hvordan skal jeg udføre en rulle, hvordan kaster jeg et spyd.
  • De kan understøtte elever, der er i gang med en øvelse. Fx, hvordan var det nu, jeg stikker en kompasretning, hvordan er det nu, jeg modtager i håndstand.
  • De kan anvendes som afslutning på øvelserne. Fx, hvor langt er jeg nået i forhold til et færdigt spring. 


Komponent
Til flere øvelser er der knyttet et i-ark, hvor eleverne fx skal beskrive øvelser, komme med forslag til udvikling og forbedring af egne øvelser, forholde sig til og reflektere over egne bevægelser, reflektere i forhold til læringsmål og udbytte, bevægelsesanalyser m.m.
 i-arkene gemmes automatisk på elevernes uni-login, de kan deles med læreren og evt. gemmes som pdf i elevernes digitale logbøger.


Digitale resurser
Eleverne vil også møde øvelser, hvor de skal anvende forskellige web 2.0 programmer, apps, video og logbog. til at dokumentere, analysere og vise bevægelser, spil, aktiviteter, bevægelsesserier m.m.
I øvelsen kan eleverne se, hvilken digital resurse vi anbefaler til løsning af opgaven, men læreren kan også orientere sig i ”link samlingen” og under ”logbogen” for at finde flere gode alternative digitale resurser.