Lærerens overblik

Her finder du en oversigt over alle forløb på portalen. Oversigten er inddelt efter, hvilke klassetrin forløbene anbefales til. Klassetrinsangivelsen er vejledende.   


Slåskultur Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Kropsbasis
Om forløbet: Forløbet går i dybden med at udvikle en slåskultur gennem forskellige kamplege og aktiviteter. 

Se forløbet her
Dogmeatletik Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Løb, spring og kast
Om forløbet: Forløbet arbejde med løb, spring og kast i naturen. Der er fokus på at eksperimentere og afprøve bevægelser inden for løb, spring og kast.

Se forløbet her
Kaosspil og fairplay Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Boldbasis og boldspil
Om forløbet: Forløbet arbejder med kaosspil og fairplay. Med udgangspunkt i kaosspillet ultimate skal eleverne opnå kendskab til fairplay.

Se forløbet her
Opvarmning til musik Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Fysisk træning
Om forløbet: Forløbet går i dybden med et opvarmningsprograms opbygning, og eleverne skal selv medvirke til at udvikle et fælles opvarmningsprogram til musik.

Se forløbet her
Fra trin til koreografi  Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Dans og udtryk
Om forløbet: Eleverne skal i forløbet undersøge forskellige stilarter. Undervejs skal eleverne udvikle bevægelser og lave egne koreografier i grupper. 

Se forløbet her
Bevægelsesserier til musik Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Redskabsaktiviter
Om forløbet: I forløbet skal eleverne stifte bekendtskab med med fx vejrmølle, forlæns og baglæns rulle, hovedstand og håndstand. Eleverne skal både arbejde med gulv, på bom og i ringene. Til sidst skal eleverne få bevægelserne til at passe til et stykke musik.

 Se forløbet her
Orienteringsløb i nærområdet Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Natur og udeliv
Om forløbet: Forløbet har fokus på kortlæsning og brug af koort og kompas. Til sidst er der fokus på planlægning af friluftsaktiviteter.

Se forløbet her

Akrobatik Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Kropsbasis
Tema: Samarbejde
Om forløbet: I forløbet skal eleverne arbejde med akrobatik under temaet samarbejde. Der er fokus på kropsspænding og balance i mindre og større grupper.

Se forløbet her

OL Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Løb, spring og kast
Tema: Idrætten i samfundet
Om forløbet: I forløbet skal eleverne arbejde med 800 m løb, kuglestød, hækkeløb og længdespring. Temaet idrætten i samfundet er omdrejningspunktet for forløbet gennem organisering af idræt i Danmark, samt ved at eleverne skal organisere et klasse-ol.
Se forløbet her
Netspil Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Boldbasis og boldspil
Tema: Sundhed
Om forløbet: Forløbet arbejder med teenvolley under temaet sundhed.

Se forløbet her
Bootcamp-puls Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Fysisk træning
Tema: Sundhed
Om forløbet: Forløbet går i dybden med pulstræning under temaet sundhed. Eleverne skal både arbejde kontinuerlig træning og intervaltræning og stifte bekendtskab med træningsformen HIIT. Der er fokus på det positive brede sundhedsbegreb.
Se forløbet her

Distortion Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Dans og udtryk
Tema: Sundhed
Om forløbet: Forløbet har fokus på træningspræget dans - pulsen skal op, musklerne styrkes samtidig med, at eleverne træner koordination og smidighed. Forløbets tema er sundhed med særlig fokus på det positive brede sundhedsbegreb.

Se forløbet her
Spring og bevægelsesanalyse Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Redskabsaktiviter
Tema: Samarbejde
Om forløbet: Eleverne skal stifte bekendtskab med spring i trampet og hovedspring. Eleverne skal undervejs arbejde med bevægelsesanalyse. Temaet samarbejde er i fokus, igennem kropsligt samarbejde uden ord og samarbejde og refleksion og læring.

 Se forløbet her

Adventurerace Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Natur og udeliv
Tema: Idrætten i samfundet
Om forløbet: Forløbet har fokus på adventureraces indholdselementer: navigation,aktiviteter til fods, på hjul og på vand. Eleverne skal til sidst gennemføre et miniadventurerace. Temaet idrætten i samfundet er i fokus gennem organisering af idræt i Danmark og gennem sammenhængen mellem idræt og samfund
Se forløbet her

Fortælling med kroppen Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Kropsbasis
Tema: Kroppen indefra og udefra
Om forløbet: Forløbet arbejder med at bruge kroppen og bevægelserne til at fortælle historier under temaet kroppen indefra og udefra. Eleverne skal arbejde med centrale basisbevægelser, akrobatik, stunt og rytme i deres kropsfortællinger.

Se forløbet her

Spot på teknikken Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Løb, spring og kast
Tema: Team up
Om forløbet: Forløbet arbejde med løb, spring og kast, med særligt fokus på højdespring, spydkast, stafet og sprint. Øvelserne vil afspejle, at der arbejdes med temaet Team up!

Se forløbet her

Spilkonstruktion Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Boldbasis og boldspil
Tema: Streetkultur
Om forløbet: Forløbet har fokus på streetkulturen i boldspil, og hvordan spilhjulet kan anvendes som metode til spilkonstruktion. I forløbet arbejdes der konkret med streetboldspillet streetfodbold.

Se forløbet her


Muskler, styrketræning og yoga Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Fysisk træning
Tema: Kroppen indefra og udefra 
Om forløbet: Forløbet går i dybden med forskellige former for styrketræning - fra statiske bevægelser i yoga til dynamiske bevægelse i crossfit og udendrstræning. Øvelserne og teksterne koncentrerer sig om temaet Kroppen indefra og udefra.

Se forløbet her


Koreografi og udtryk Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Dans og udtryk
Tema: Team up
Om forløbet: Eleverne skal arbejde med, hvordan dansehjulet kan ændre dansens koreografiske udtryk. Hele forløbet er bygget op omkring appen badjango, som indeholder 100 moves fordelt på tre forskellige tekniske niveauer.Temaet kommer tydeligt til udtryk i måden, øvelserne er organiseret på.

Se forløbet her


Parkour Varighed: 10 lektioner
Indholdsområde: Redskabsaktiviter
Tema: Streetkultur
Om forløbet: I forløbet skal eleverne arbejde med parkour under temaet streetkultur. Der er fokus på at lære faste spring og bruge nærmiljøet til at arbejde med parkour i en streetkultur kontekst.

Se forløbet her

Prøvearbejdet Varighed: 10 lektioner
Om forløbet: Materialet har fokus på, hvordan eleverne kommer i gang med at forberede sig praktisk og mundtligt til prøven i idræt. 

Se forløbet her