Tankerne bag portalen

Idræt7-9.gyldendal.dk er et ambitiøst, digitalt undervisningsmateriale til overbygningen, der kan anvendes som det bærende element i idrætsundervisningen. Sigtet med materialet er undervisning på fagets præmisser – med mediets muligheder.

Tankerne bag portalen er en fleksibel struktur, hvor læreren både kan finde færdig didaktiserede undervisningsforløb og selv sammensætte forløb ud fra det indhold, som findes på portalen. Fleksibiliteten og tilgængeligheden betyder, at lærere og elever kan plukke og sammensætte elementerne ud fra aktuelt ståsted og behov. 

Materialet har ligeledes en solid faglig forankring, hvor tekster, øvelser, videoer m.m. er formidlet i elevhøjde.


Færdige undervisnings forløb
Portalens kerne er didaktiserede undervisningsforløb, som er struktureret i forhold til Fælles Mål og kategoriseret under de syv indholdsområder:

  • Redskabsaktiviteter
  • Dans og udtryk
  • Kropsbasis
  • Boldbasis og boldspil
  • Løb, spring og kast
  • Fysisk træning” samt 
  • Natur og udeliv. 

Forløbene til 7. klasse er rene faglige forløb, mens forløbene til 8.-9. klasse er sat ind i tematisk ramme. Temaerne er valgt, så de tilgodeser kompetenceområderne ”Idrætskultur og relationer” samt ”Krop, træning og trivsel”. For at løse udfordringerne med at finde tid og balance til at fastholde bevægelse i idrætsfaget samtidig med at inddrage det tematiske perspektiv, strækker temaerne sig typisk over to forløb. 

Alle forløb tager afsæt i Forenklede Fælles Mål, er ensartet opbygget med læringsmål, teori, øvelser, evaluering samt lærervejledning med bl.a. undervisningsplan, redigerbare læringsmål og tegn på læring samt uddybende teori.

Portalen vil, når den er komplet indeholde 21 undervisningsforløb.


Logbog

Idræt7-9@gyldendal.dk har i samarbejde med skoletube.dk designet en logbog, som eleverne kan benytte til at samle deres digitale produktioner og refleksioner. På portalen kan eleverne på deres uni-login gemme pdf’er, i-ark og noter, men der er også lagt op til, at eleverne kan samle det hele i deres logbog. På portalen er der i lærervejledningen og på lærerfanebladet givet forslag til andre muligheder for at oprette gratis digitale logbøger til eleverne.


Bibliotek
Biblioteket indeholder både video, illustrationer, foto, teori og øvelser. Biblioteket har en søgefunktion og et filtreringssystem, som gør det muligt hurtigt at finde frem til ønskede elementer. 

Prøven
Under fanebladet ”Prøven” vil I kunne finde materiale, som kan guide elevernes arbejde frem mod prøven i idræt.

Idræt7-9 er et levende site, der løbende vil blive udvidet med nye forløb, videoer og resurser.